NB! Teatri ja kontserdi pääsmed on eelmüügis,

tellida saab ka telefonil 32 20061 

KASSA AVATUD:   
Esmaspäeval 12:00 - 18:00
Teisipäeval

12:00 - 18:00

Kolmapäeval 12:00 - 18:00
Neljapäeval 12:00 - 18:00
Reedel12:00 - 16:00

Kassa avatud ka kõikide ürituste ajal.

 

Kino piletihinnad alates 01.09.2016 

 
täispilet€ 4    
3D prillid / korduvkasutatavad - jäävad kinokülastajale
€ 1,50
sooduspilet / pensionärid, koolieelikud ja ajateenijad/€ 2
  
  
  

Piletite kopeerimine on mõttetu ettevõtmine ning toimub Sinu omal vastutusel. Nimelt pääseb kinno ainult esimene ribakoodiga pileti esitaja, kõik järgnevad jäävad ukse taha ja vaidluse korral süüdistatakse neid kino petmises.

  • Ära võta kinosse kaasa sööki ega jooki, janu korral saab abi veeautomaadist.
  • Vihmase ilma korral palume panna oma märjad üleriided garderoobi.
  •  

  Külastaja sisekorraeeskirjad: 

  • Tapa Kultuurikojas on videovalvesüsteem;
  • Sisekorraeeskirjad on kohustuslikuks täitmiseks kõikidele külastajatele;
  • Eeskirjade mittelugemine või nende mittetundmine ei vabasta külastajat kohustusest nende täitmiseks;  

  Külastaja on kohustatud: 

  • Esitama kehtiva pileti esimesel nõudmisel ja hoidma selle alles ürituse lõpuni;
  • Ürituse ajaks lülitama välja mobiiltelefoni.  

  Külastajal on keelatud: 

  • Suitsetamine;
  • Sisenemine loomade, relva, pürotehnika või muu kaasinimest ohustava esemega;
  • Sisenemine alkoholi-või narkojoobes;
  • Kaasatoodud söökide ja jookide tarbimine;
  • Saalidesse sisenemine suurte esemete, kottide, lastekärude või muude vahenditega, mis segavad inimeste liikumisel saalis;
  • Saalidesse sisenemine märgades ja määrdunud riietes;
  • Ilma loata filmimine ja pildistamine;
  • Omavoliline reklaamitegevus;
  • Igasugune üritust häiriv tegevus või selle soodustamine (nutvad imikud, hullavad lapsed, mitmekordne põhjuseta saalist väljumine);
  • Maja inventari rikkumine,määrimine ja hävitamine.  

  Tapa Kultuurikoja töötajatel on õigus: 

  • Nõuda vanusepiiranguga ürituste ja filmide puhul ning soodushinnaga piletite ostjalt isikut tõendavat dokumenti;
  • Mitte müüa kinopileteid alla vanusepiiranguga kehtestatud vanuses isikutele;
  • Mitte müüa pileteid ilmsete joobetunnustega või avalikku korda rikkuvatele inimestele;
  • mitte müüa pileteid tugevate isiklike hügieeniprobleemidega isikutele;
  • Keelduda piletite müügist isikutele, kes on varasemalt rikkunud sisekorda;
  • Sisekorra eeskirju rikkunud või eiranud külastaja saadetakse kultuurimaja töötaja poolt välja piletiraha tagastamata;
  • Konfliktsituatsioonide lahendamiseks kutsuda politsei või turvafirma patrull ja abi saabumiseni korrarikkujat kinni pidada;
  • Nõuda sisse tekitatud kahju hüvitus lõhutud või rikutud inventari eest vastavalt vara maksumusele või taastamise turuväärtusele;
  • Külastaja mitmekordsel põhjuseta väljumisel mitte saali tagasi lubada.